อาคารเลค รัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 2

ชั้น 12 ห้อง A

พื้นที่ขนาด 70 ตร.ม. (ราคาค่าเช่า 710 บาท/ตร.ม.)

CAPITAL MARKET DEVELOPMENT FUND FOUNDATION

ชั้น 12 ห้อง A พื้นที่ขนาด 70 ตร.ม.

ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
เงินประกัน จำนวน 3 เดือน
ราคาค่าเช่ารวม
ระบบแอร์รวมเวลา 8.00 – 17.30 น.
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าน้ำประปา
ส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่ม
ค่าไฟฟ้าจ่ายตามมิเตอร์ หน่วยละ 6 บาท
ค่าบัตรkey card เข้า-ออก พื้นที่สำนักงานใบละ 200 บาท ค่ามัดจำ 700 บาท ต่อใบ
ค่า Internet

หมายเหตุ

1.คู่สายโทรศัพท์ใหม่ ชำระค่าคู่สายให้กับนิติบุคคล คู่สายละ 6,000 บาท

2.มีบริการเช่า Internet fiber จาก บ. UIH ซึ่งเป็น Corporate Internet ไม่ใช่เน็ตบ้าน
Fiber Optic อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แรงเร็วไม่มีสะดุด ช่วยให้องค์กรสามารถ รับ-ส่ง ข้อมูลกันได้อย่างไม่จำกัดปริมาณข้อมูล และไม่สะดุดด้วยการส่งสัญญาณจากสาย Fiber Optic ที่มีความเสถียร และรวดเร็วกว่าใครผ่านช่องทางที่ดีที่สุด รองรับแบนด์วิธเติบโตระดับเทราบิตในภูมิภาค สูงสุดด้วย 1 เทราบิตต่อวินาที (Tbps) ด้วยการอัพเกรดโครงข่ายสื่อสาร Backbone (โครงข่ายหลัก) รับส่งข้อมูลด้วยแบนด์วิธระดับเทราบิตต่อวินาที (Terabit per second) และสามารถรองรับได้ถึง 8 Tbps เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างชายแดนไทยทั่วประเทศกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งได้เพิ่มสายไฟเบอร์ออฟติกหลักเส้นที่ 3 ตามแนวทางรถไฟระยะทาง 2,500 กิโลเมตร เพื่อสร้างความเสถียรของโครงข่าย และเตรียมรับมือกับปริมาณการใช้แบนด์วิธระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น